ETMD-MTMD Yapı Sektöründe Elektrik ve Mekanik Kesişimler Çalıştayı

5-6 Mayıs'ta Bursa'da, derneğimiz Yönentim Kurulu ve üyeleri, MTMD ile birlikte 5 ana temada "Yapı Sektöründe Elektrik ve Mekanik Kesişimler" çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayımıza 80 kişilik katılım sağlandı

İlk gün 5 ana tema için 10 adet masada Elektrik ve Mekanik disiplinleri bir araya gelerek çalışma grupları oluşturdular. Bu gruplar sorumlu oldukları konular ile ilgili görüşlerini maddeler halinde paylaştılar.

İkinci gün ise Prof. Dr. Galip Cansever ve Sn. Ersin Gökbudak ‘dan meydana gelen Akil Kurulu ile Çalıştay Yönlendirmeni Sn. Mustafa Cemaloğlu yönetiminde maddeler tüm katılımcılar tarafından yorumlandı.

Çalıştayımızın sonunda ise ortak bir komisyon kurularak nihai hali raporlaması kararlaştırıldı. Komisyon, raporunu tamamladığında "Elektrik ve Mekanik" sektörü paydaşları ile paylaşılacaktır.