SağlıkTesislerinde Yangından Korunma Çalıştayı'na Katılım Sağladık

''Sağlık Tesislerinde Yangından Korunma Çalıştayı''na Katılım Sağladık

 

 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD), tüzüğümüzde de yer alan kuruluş ilkeleri uyarınca, Elektrik Tesisat Uygulamalarında ve Mühendisliğinde, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, her türlü tamamlayıcı ve yapıcı çalışmaları güncel ve sürekli kılarak Ülkemizin geleceği için konunun her tarafında maddi bir beklenti içerisinde olmadan çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu kapsamda  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün derneğimize yaptığı davet üzerine, Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen "Sağlık Tesislerinde Yangından Korunma Çalıştayı" na katılım sağlanmıştır.

İlk toplantı 22 Mayıs 2019 tarihinde, önceki Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sn. Levent CEYLAN, ve önceki Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Atilla KARADAĞ katılmışlardır.

Elektriksel konuların ağırlıklı ele alındığı 2. toplantıya ise 20 Haziran 2019 tarihinde Sn. Levent CEYLAN ve üyemiz Sn. Erhan DUMAN iştirak ettiler.

Derneğimiz adına görüş bildiren Sn. Levent CEYLAN’ın rapor özetini aşağıda maddeler halinde okuyabilirsiniz.

1- Röntgen, MR ve Tomografi odalarında yangından korunma sistemlerinin mutlaka  ve nasıl olması gerektiği detaylı şekilde çalıştaya sunuldu.

1.1- Hava emmeli dedektörler, çok sensörlü dedektörler gibi yangın algılamanın güncel teknolojileri ve yenilikleri hakkında haziruna bilgi verildi.

1.2- Yangın yalıtımı konusunda ki açıklamalardan sonra, sağlık tesislerinin özel öneme sahip olması ve bu tesislerde daha da özel olan mahallerinin ayrı yangın zonları olarak atanması ve yangın senaryolarında ki yazılımların bu odaların güvenliği ön plana çıkarılarak yapılması gerekliliği, Hastahanelerin elektrik tesisatının uluslararası standartlara uygun yöntemler ile sertifikalı ürünler kullanılarak yalıtımlarının en az 120 dakika yangın dayanımı yapılmak üzere imal edilmesinin mecbur tutulması vurgulandı.

1.3-Yangın Otomasyonuna yönelik olarak bu mahallerde kullanılacak mekanik sistemlerin ( yangın damperi, gazlı söndürme sistemleri gibi) adreslenebilir izleme modülleri ile merkezden izlenmesinin sistem açısından sağlayacağı faydaların göz ardı edilmemesi ifade edildi.

1.4- Elektrik iç tesisatı yönetmeliği güncel olmadığı için, öneme haiz mahallerde ( ameliyathaneler, MR odaları gibi) elektrik altyapısının güncel yönetmeliğe göre değil uluslararası standartlara uygun tasarlanması ve uygulamalarının yapılması gerektiği konusunda görüş bildirildi. ETMD’nin bu konuya çok önem verdiğini, 2005 yılında Elektrik İç Tesisatı Yönetmeliği üzerinde yaptığı çalışmaları komisyon kurarak sil baştan çalışıp güncelleştirerek Enerji Bakanlığına sunduğumuzu, ancak bir çok kez bu konuda bakanlık düzeyinde temaslar yapılmasına rağmen bir türlü olumlu sonuç alınamadığını, Elektrik İç tesisatı yönetmeliğindeki yetersizlikler nedeni ile uygulama yapan müteahhit firmalarında detay uygulamalarda sıkıntı yaşadıklarını, bu konuda derneğimizin yaptığı bu çalışmaları Çevre Şehircilik bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak, Enerji bakanlığına baskı yapabileceğini, derneğimizden bu konuda bir destek istenirse her zaman yardımcı olmaya çalışılacağı belirtildi. Çalıştayda bulunan başkanlar destek önerisinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

2-Trafo, Jeneratör, Elektrik pano odaları,

Bu mahallerin, bir hastahane için oldukça kritik alanlar olduğu, hastahanenin iş görmesinde Trafo, Jeneratör, Elektrik pano odalarının her şekilde ayakta kalmasının olmazsa olmaz olduğu ifade edilerek planlamaların ve korumanın en yüksek düzeyde yapılması dile getirildi.

3- Ameliyathaneler,

Bir hastahane içerisinde daha da özel olan mekanlardan biri olan Ameliyathanelerin gerek elektrik tesisatı gerekse yangın hususunda yapılacak olan tasarımların uluslararası standartlarda, gerekirse ayrı bir yönetmelikle yapılması,tehlikeli gazların (Etil alkol, metil alkol, oksijen gibi) depolanmasına özel olarak dikkat edilmesi gerektiği bilindiğinden bu mahallerde endüstriyel gaz algılama sensörlerinin kullanılması tavsiye edildi.

4-Steril odalar, Laboratuvarlar

Ex proof tesisat hakkında bilgi verilerek, ex ortamlarda kullanılacak elektrik tesisatı ve cihazlarının standartlara uygun, sertifikalı ürünler olması ile birlikte ex bariyer uygulamalarının projelerde şart koşularak ilave edilmesi gerektiği bildirildi.

Bu mahallerde olası bir yangın durumunda ortaya çıkacak zehirli gazların, binadaki diğer mekanik eksoz sistemleri ile irtibatlandırılmadan otomatik olarak yangın damperleri marifeti ile eksoz atım bacaları kullanılarak atılmasının, bu yangın damperleri ve mekanik tesisatın yangın algılama tarafından kontrol ve izlenmesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Son olarak Elektrik iç Tesisat Yönetmeliğinin acil olarak güncellenmesi, Hastahane, Okul, Müze, Kütüphane, tarihi eser gibi önemli mekanların gerekirse ayrı bir yönetmelikle şekillenmesi, yönetmeliklerden daha da önemli olan kontrol mekanizmasına her türlü sorumluluk yüklenerek, ödünsüz bir sistemin çalıştırılmasının elzem olduğu bir kez daha belirtilerek derneğimizin her türlü göreve hazır olduğu, Ülkemizin Elektrik sektörün %85’ini bünyesinde bulunduran derneğimizin beklentisiz olarak çalışmalara katılabileceği ifade edildi.

Çalıştay ile ilgili çalışmaların devam edeceği bildirilerek toplantı sonuçlandı.