Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ‘nun yanında aşağıdaki organlar ve komisyonlar faaliyetlerini sürdürmektedirler:

Üye Değerlendirme Kurulu

Üye Değerlendirme Kurulu Yedek